Przejdź do treści

Zapraszamy na konsultację

ul. Plac Kasztelański 3,
01-362 Warszawa

Zakres pomocy

Postępowanie sądowe

Fundacja zajmuje się reprezentacją w sprawach sądowych,
a w szczególności w tych, w których powództwo zostało wniesione przez banki, fundusze sekurytyzacyjne, firmy pożyczkowe, ubezpieczeniowe, leasingowe lub inne instytucje finansowe.

Egzekucja komornicza

Działalność w tym zakresie ukierunkowana jest na ochronę dłużnika przed wierzycielami, którzy domagają się zaspokojenia ich roszczeń wbrew zasadom postępowania egzekucyjnego. Działania Fundacji wspierają prawnicy wyspecjalizowani w postępowaniu egzekucyjnym, w tym m. in. byli asesorzy komorniczy.

Upadłość i restrukturyzacja

Pomagamy przeprowadzić upadłość konsumencką lub firmy. Dodatkowo, pomagamy w przygotowaniu  wniosków restrukturyzacyjnych oraz podczas postępowania w tym zakresie.

Kredyty frankowe

Fundacja świadczy pomoc dla osób posiadających zobowiązania związane z kredytami waloryzowanymi lub denominowanymi,
w walucie CHF. Reprezentujemy w sprawach tzw. frankowych,
a w szczególności w obronie przed powództwami banku, jak również podczas dochodzenia swoich roszczeń.

Odzyskiwanie należności

Fundacja pomaga odzyskiwać dłużnikom od wierzycieli nienależnie pobrane środki, a także egzekwować swoje roszczenia powstałe
w wyniku nieuczciwych działań wierzycieli. 

Dobra osobiste

Fundacja stoi na straży dóbr osobistych dłużników naruszanych przez wierzycieli w wyniku tzw. agresywnej windykacji lub też innych działań niezgodnych z prawem, a mających na celu przymuszenie do zapłaty, nieistniejącego lub wątpliwego zadłużenia.  

Negocjacje z wierzycielami

Fundacja prowadzi negocjacje z wierzycielami, tak aby możliwie szybko i korzystnie zakończyć sprawę. Negocjacje mogą być podjęte
w dowolnej fazie sporu, tj. na etapie przedsądowym, w toku procesu,
a nawet w toku postępowania egzekucyjnego.

Porady prawne

Prowadzimy bezpłatne konsultacje, które w dalszej perspektywie mogą prowadzić do rozpoczęcia stałej współpracy mającej na celu rozwiązanie wszelkich prawnych problemów i komplikacji.  

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds