Przejdź do treści

Zgłoszenie darowizny online – w jaki sposób to zrobić?

W dzisiejszych czasach najbardziej popularnym sposobem załatwiania różnego rodzaju spraw jest internet. Dzięki ciągłemu rozwojowi cyfryzacji, coraz więcej spraw urzędowych, w tym pism możemy składać właśnie drogą elektroniczną. Jednym z nich jest zgłoszenie online darowizny. Do tego celu służy Portal Podatkowy prowadzony przez Ministerstwo Finansów. W jaki sposób to zrobić? Jakie dane należy podać? Jakie informacje będą przydatne?

Zgłoszenie darowizny online — kto może złożyć wniosek

Zgłoszenie darowizny drogą elektroniczną działa na jednakowych zasadach co złożenie formularza tradycyjną drogą papierową. Przejęcie majątku za pomocą tej formy dziedziczenia przysługuje najbliższym członkom rodziny, którzy w linii prostej są spadkobiercami. Należą do nich: matka, ojciec, syn, córka, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek, wnuk, wnuczka. Do tej grupy zalicza się również małżonków. Gdy otrzyma się spadek na wspomnianych zasadach, nie trzeba płacić podatku od spadków i darowizn.

W takim przypadku należy jedynie zgłosić do Urzędu Skarbowego, że owa sytuacja miała miejsce. Reguluje to Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a także Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Występują również wyjątki od tej reguły. O fakcie otrzymania darowizny nie muszą informować osoby, które zawarły umowę darowizny u notariusza. Również wtedy, gdy wartość majątku nie przekracza 9637 zł.

Zgłoszenie darowizny drogą elektroniczną - na jakiej stronie internetowej to zrobić?

Darowiznę należy zgłosić poprzez odpowiedni formularz SD-Z2, dostępny na państwowej stronie rządowej (podatki.gov.pl). Na wspomnianej stronie należy wybrać zakładkę e-Deklaracje, a następnie wejść w okienko SD, czyli podatek od darowizn i spadków. W tym miejscu trzeba wyszukać odpowiednie pismo SD-Z2 – zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Ważne, by wybrać najbardziej aktualny formularz z bieżącego roku — w innym wypadku zgłoszenie darowizny online przebiegnie nieprawidłowo.

Po wybraniu odpowiedniego druku pojawia się informacja o usługach Portalu Podatkowego. Zgłoszenie darowizny online można przeprowadzić bez zakładania konta. Następnie należy kliknąć „przejdź do Portalu Podatkowego” — na stronie startowej ukazuje się wówczas możliwość zalogowania lub rejestracji. W lewej części ekranu zaś — w zakładce Formularze — przechodzi się bezpośrednio do zgłoszenia SD. Tutaj spośród kilku wniosków trzeba wybrać SD-Z2. Portal w sposób intuicyjny przeprowadza składającego wniosek przez kolejne kroki, tak aby wszystkie wymagane informacje oraz dane zostały uzupełnione.

Do którego Urzędu Skarbowego zgłosić darowiznę?

Placówkę, do której należy zgłosić darowiznę, wybiera się na podstawie dwóch zasad prawnych. Jeżeli przedmiotem jest nieruchomość – zgłasza się fakt otrzymania darowizny do instytucji obejmującym swoim zasięgiem działania miejsce jej położenia. Natomiast gdy jest to ruchomość – czynność darowizny trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego (w dniu zaistnienia nowej sytuacji prawnej). Warto zwrócić uwagę, że jeżeli przedmiotem darowizny jest więcej dóbr, np. dom i samochód, to pojawia się obowiązek wypełnienia dwóch osobnych formularzy. Zgłoszenie darowizny online nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów.

Warto korzystać z coraz szerzej oferowanych usług internetowych. Jest to sposób bardzo bezpieczny, który dodatkowo pozwala na zaoszczędzenie czasu. Ponadto, gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poprawności wypełnianego wniosku, zawsze warto zasięgnąć porady, np. dzwoniąc pod numer Krajowej Informacji Skarbowej. Można również wykonać telefon bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Poza tym informacja o przebiegu formalności jest wysyłana na podany adres e-mail.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds