Przejdź do treści

Co może i jak działa firma windykacyjna?

Wielu dłużników obawia się firm windykacyjnych i sposobów ich działania. Jednak zupełnie niepotrzebnie. Firma windykacyjna nie jest specjalnym podmiotem wyposażonym przez prawo w nadzwyczajne uprawnienia czy możliwości.

Firma windykacyjna - prawa i obowiązki

Jak wspomnieliśmy na początku, firmie windykacyjnej nie przysługują wyjątkowe prawa. Tego rodzaju działalność bez względu na to w jakiej formie ją prowadzi (tzw. kancelaria windykacyjna, spółka itp.) nie może podejmować innych aniżeli każdy podmiot działający na rynku czynności. Co więcej, firma windykacyjna nie może działać poza granicami umocowania (pełnomocnictwa, upoważnienia) udzielonego jej przez Klienta (wierzyciela).

Mimo, że firmy windykacyjne obejmuje wiele obostrzeń co do odzyskiwania zadłużeń, wielu terenowych windykatorów tych zasad nie przestrzega. Wiele razy zdarzały się wtargnięcia na prywatną posesję, rozmowy z sąsiadami zadłużonego, pozostawianie ulotek z informacją o zadłużeniu czy nagminne telefony… Wywieranie na dłużniku tego typu presji, które ma skłonić go do szybszej spłaty długu jest niezgodne z prawem.

Czego nie może firma windykacyjna?

Firma windykacyjna ma dużo mniejsze uprawnienia niż komornik. Dlatego też podejmowane przez nią działania są bardzo ograniczone. Nie może ona naruszać spokoju dłużnika, wiarygodności kredytowej, danych osobowych czy innych dóbr osobistych, które są dla zadłużonego istotne. Dodatkowo nie może również żądać ujawnienia majątku, naruszać miru domowego, nagrywać rozmów czy konfiskować. Nie wolno jej również udzielać informacji związanych z Twoim długiem ani rodzinie ani osobom trzecim. Windykator nie ma również mocy, która sprawiłaby, że do długu zostanie doliczona dodatkowa kwota np. za czas zwłoki w spłacie.

Informuj i zawiadamiaj

Warto pamiętać, że nie istnieją żadne przepisy, które dawałyby firmom windykacyjnym prawo prowadzenia tzw. windykacji w szczególności w sytuacji gdy złożysz sprzeciw wobec jej prowadzenia. Nie obawiaj się zawiadamiać wszelkich możliwych organów państwowych (policja, prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego) jeżeli tylko działania tzw. firm windykacyjnych zakłócają Twój spokój czy poczucie bezpieczeństwa np. poprzez liczne telefony, smsy, e-maile, wezwania do zapłaty, propozycje ugodowe i inne atrakcyjne okazje, zapowiedzi windykacji terenowej czy skierowania danych do rejestrów dłużników itp.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds