Przejdź do treści

Kredyt konsolidacyjny – wszystko co musisz o nim wiedzieć

Kredyt konsolidacyjny łączy wszystkie posiadane zobowiązania w jedno. Wobec tego zamiast spłacania kilku rat kredytów, płacimy tylko jedną. Skonsolidować można różnego rodzaju kredyty m.in. gotówkowy, samochodowy czy ratalny… Jednak z takiego rodzaju rozwiązania nie wszyscy mogą skorzystać.

Kredyty konsolidacyjne dla zadłużonych – co to jest i jak działają?

Kredyt konsolidacyjny to funkcjonujący w obrocie prawnym i  gospodarczym rodzaj umowy zawieranej najczęściej z bankiem. Na jej podstawie następuje spłata wcześniej zaciągniętych kredytów lub pożyczek. Takiego rodzaju kredyt ma zatem na celu umożliwienie dłużnikowi spłaty już istniejących długów, najczęściej w całości wymagalnych. Jednocześnie zastąpienie ich jednym na nowo zaciągniętym zobowiązaniem. Zawarciu umowy kredytu konsolidacyjnego zazwyczaj towarzyszy konieczność opłacenia wysokiej prowizji wliczonej w kwotę kredytu. Czego efektem jest wzrost zobowiązania po stronie dłużnika.

Niestety w praktyce dłużnicy zawierają kredyty konsolidacyjne w celu spłaty zobowiązań wynikających z innych pożyczek, których nie są w stanie regulować, na niekorzystnych dla siebie warunkach. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego z reguły prowadzi do wzrostu wysokości zobowiązania i wydłużenia okresu spłaty roszczenia wobec nowego wierzyciela.

Z powołanych powyżej względów warto zastanowić się nad restrukturyzacją zobowiązań w porozumieniu z dotychczasowymi wierzycielami zamiast zaciągać nowe zobowiązanie jedynie z pozoru łatwiejsze do spłaty wobec nowego wierzyciela.

Dla kogo są kredyty konsolidacyjne?

Stroną kredytu konsolidacyjnego oprócz wierzyciela (bank lub inna instytucja finansowa) może być zarówno dłużnik będący osobą fizyczną jak i przedsiębiorca.  Jeżeli tylko daje gwarancje spłaty kredytu czy to w postaci osiąganych dochodów czy też w postaci posiadanego majątku mogącego stanowić zabezpieczenie przyszłej spłaty. W praktyce kredyty te są udzielane dłużnikom posiadającym wiele kredytów i pożyczek, których spłata nastręcza wiele trudności. Z założenia kredyt konsolidacyjny ma umożliwić spłatę wszystkich dotychczasowych zobowiązań dłużnika i zastąpienie ich jednym nowym zobowiązaniem.  

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds