Przejdź do treści

Przedawnienie długów – co warto wiedzieć?

Kiedy mój dług się przedawni? To pytanie często zadają sobie osoby poważnie zadłużone, które szukają wyjścia z trudnej życiowej sytuacji. Przedawnienie długów z pozoru może wydawać się iskierką nadziei i rozwiązaniem wszelkich problemów. Niestety, w rzeczywistości nie jest to takie proste. Nie można bowiem prosto i konkretnie określić po jakim czasie przedawnia się dług, ponieważ wszystko zależy od rodzaju zadłużenia.

Przedawnienie długów – co to jest?

Pojęcie przedawnienia długów uregulowane jest polskimi przepisami prawa. Można znaleźć je w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93). Daje to dłużnikowi możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia wierzyciela po upływie określonego terminu. Innymi słowy, przedawnienie długu nie oznacza, że dany dług znika. Zadłużenie cały czas istnieje, ale po określonym czasie nie można zażądać jego spłaty. Przedawnienie oznacza, że jeżeli wierzyciel po pewnym czasie nie wniesie roszczeń o spłatę długu, przestaje on być ważny. Wprowadzenie regulacji dotyczących przedawnień miało zapewnić bezpieczeństwo dłużnika oraz zniwelować stan niepewności w momencie, gdy wierzyciel przez długi okres czasu nie realizuje przysługujących mu roszczeń.

Kiedy dług się przedawnia?

Niestety nie można konkretnego okresu czasu, w którym mogą przedawnić się wszelkiego rodzaju długi. To, kiedy każdy dług się przedawnia zależy od jego rodzaju. Jedne mogą przedawnić się już po roku, inne zaś nawet po 6 latach.

Warto zaznaczyć, że przedawnienie nie działa na zasadzie, że w okresie x lat od zaciągnięcia długu przedawni się on automatycznie, jeżeli nie zostanie spłacony. Każde działanie ze strony wierzyciela, które prowadzi do wyegzekwowania spłaty długu, każdorazowo „resetuje” licznik odliczający czas do przedawnienia.

Czym jest przerwanie biegu przedawnienia?

Należy podkreślić, że przedawnienie długu można przerwać. Jak wcześniej wspomniano, każda czynność, która skutecznie przerywa bieg przedawnienia powoduje, iż termin przedawnienia zaczyna biec od nowa. Polskie prawo uregulowało określone czynności, które wykorzystać może wierzyciel, aby tego dokonać. Zalicza się do nich:

– rozpoczęcie mediacji, które prowadzić będą do polubownego rozwiązania konfliktu;

– podpisanie porozumienia lub ugody;

– dobrowolną wpłatę dłużnika na poczet spłaty zobowiązania;

– złożenie przez wierzyciela pozwu do sądu;

– skierowanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności;

– złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że przedawnienie roszczenia nie wpływa na możliwość dodania informacji gospodarczych do rejestrów, które prowadzą biura informacji gospodarczej. Wierzyciele bez problemu mogą przekazywać informacje również o przedawnionych zobowiązaniach. Bez wątpienia jest to czynnik istotnie wpływający na sytuację gospodarczą dłużnika. Tego typu wpisy mogą negatywnie wpłynąć m.in. na decyzję kredytową. Co więcej, w takim przypadku utrudniony będzie dostęp do zakupów ratalnych, czy skorzystania z leasingu samochodu. Jest to czynnik skutkujący tym, że należność może zostać odzyskana mimo przedawnienia.

Warto zatem dbać o swoje finanse i na bieżąco kontrolować wydatki. Dzięki temu możemy być wiarygodnym klientem dla banków, zachowując jednocześnie spokój w życiu osobistym.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds