Przejdź do treści

Upadłość konsumencka – czym jest i jakie są warunki jej ogłoszenia?

Upadłość konsumencka stała się dość popularnym tematem w ostatnich latach. Niestety wciąż w Polsce jest wielu dłużników – dlatego też spore jest zainteresowanie ogłoszeniem upadłości. Czym zatem jest upadłość konsumencka i czy istnieją konkretne warunki aby ją ogłosić?

Upadłość konsumencka = postępowanie upadłościowe

Upadłość konsumencka to potoczna nazwa postępowania upadłościowego jakie może się toczyć wobec osoby fizycznej. Jednak tylko takiej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc jeżeli ktoś prowadzi firmę, a zatem posiada status przedsiębiorcy nie może skorzystać z prawa domagania się ogłoszenia upadłości jako konsument.

Celem upadłości konsumenckiej jest tzw. oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie całości lub części jego długów. Dodatkowo przynajmniej częściowe zaspokojenie roszczeń jego wierzycieli. 

O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd na wniosek samego dłużnika. Po stwierdzeniu spełnienia przesłanek ogłoszenia upadłości w odniesieniu do każdego wnioskującego konsumenta.

Aktualnie opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30,00 zł zaś w większości przypadków sądy rozstrzygają sprawy na posiedzeniach niejawnych.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Podstawowym warunkiem ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika. Mowa tu np. o takich sytuacjach, w których dłużnik nie ma pieniędzy na utrzymanie siebie albo osób najbliższych. Jednocześnie nie jest w stanie spłacać długów. Co istotne dłużnik może mieć dług tylko wobec jednego wierzyciela co już uprawnia go do złożenia wniosku. Przepisy ustawy stanowią, iż nie regulowanie długu przez okres przekraczający 3 miesiące, oznacza samo w sobie, że dłużnik jest już niewypłacalny.  

Dłużnik nie musi nawet dysponować środkami na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów tego postępowania koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Należy jednakże pamiętać, że warunkiem dalszego ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań lub warunkowego ich umorzenia następującego już po ogłoszeniu upadłości jest jednak wykazanie, że dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia w sposób celowy. W szczególności przez trwonienie majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds