Przejdź do treści

Cesja wierzytelności – na czym polega, kto ją zawiera i kiedy warto z niej skorzystać

Cesja wierzytelności to rodzaj umowy cywilnoprawnej.  Umożliwia ona przekazanie uprawnień do wierzytelności innemu podmiotowi lub osobie fizycznej. Tego typu umowę wykorzystuje się m.in. w momencie zaciągania kredytu hipotecznego czy w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie może samodzielnie ściągnąć należności od swoich dłużników. Na czym dokładnie polega cesja wierzytelności? Kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania? Co warto wiedzieć przed jej zawarciem?

Cesja wierzytelności - definicja

W finansach termin – cesja jest dość popularnym sformułowaniem. wierzytelność natomiast to prawo żądania zapłaty od dłużnika. Cesja wierzytelności oznacza zatem taką umowę cywilnoprawną, która daje możliwość przeniesienia praw do wierzytelności osobie trzeciej lub innemu podmiotowi.

Pojęcie cesji wierzytelności szerzej opisują przepisy prawa – zagadnieniu zostały poświęcone artykuły od 509 do 516 Kodeksu postępowania cywilnego.

Na czym polega cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności stosowana jest najczęściej w momencie, kiedy wierzyciel sam nie chce już dłużej starać się o zwrot długu. Przekazuje więc swoje prawa innej osobie, która od tej pory będzie mogła ubiegać się o zwrot pożyczonych środków wraz z odsetkami.

Cesje to często zawierane zobowiązanie, z którego korzystają zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Osoby prywatne mają z nią do czynienia w momencie podpisywania umowy kredytowej. Za pomocą umowy cesji wierzytelności bank lub firma pożyczkowa zabezpiecza się na wypadek niespłaconego kredytu. W przypadku przedsiębiorców można wymienić o wiele więcej zastosowań cesji.  Decydują się na nie organizacje, które nie chcą samodzielnie starać się o odzyskanie długów i wolą przekazać to zadanie firmom windykacyjnym.

Strony cesji wierzytelności – kto zawiera umowę?

Umowa cesji wierzytelności musi zostać zaakceptowana przez dwie strony:

cedenta – czyli wierzyciela i dotychczasowego właściciela uprawnień względem dłużnika, który zrzeka się praw do wierzytelności,

cesjonariusza – czyli nabywcę uprawnień i wtórnego wierzyciela.

Przy temacie cesji często pojawia się również pojęcie dłużnika. Nie jest on jednak stroną tej umowy i zwykle jego zgoda nie jest wymagana, aby mogło dojść do przeniesienia praw na cesjonariusza. Nie ma również obowiązku informowania dłużnika o tym, że zmienił się wierzyciel, jednak wiąże się to z pewnymi konsekwencjami. w przypadku, gdy osoba zadłużona nie zostanie poinformowana o zmianie wierzyciela, będzie mogła spłacić swoje zobowiązania poprzedniemu właścicielowi praw. Cesjonariusz będzie musiał zwrócić się z prośbą o oddanie należnych środków do cedenta.

Co może być przedmiotem cesji?

Według polskich przepisów prawa przedmiotem cesji może być każda zbywalna rzecz. W tym również wierzytelności przedawnione lub zabezpieczone hipoteką czy zastawem. Przepisy nie zabraniają też przekazywania praw wyłącznie do części wierzytelności. Dodatkowo strony mogą zawrzeć cesję przyszłych wierzytelności. Przedmiotem umowy są wówczas wierzytelności, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie istnieją. 

Niestety przeprowadzenie cesji nie zawsze jest możliwe. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kontrahent zawarł w umowie klauzulę o zakazie cesji wierzytelności, ograniczając w ten sposób możliwość dowolnego rozporządzania należnością.

Cesja wierzytelności – o czym warto pamiętać?

Jeżeli przedsiębiorca ma problem z odzyskaniem należności od kilku podmiotów, to sam może popaść w problemy finansowe. Ściąganie długu na własną rękę jest jednak czasochłonne i trudne wyzwanie. Dlatego warto oddać je specjalistycznej firmie windykacyjnej. Umożliwia to sprzedaż wierzytelności w drodze umowy cesji. Owo rozwiązanie może okazać się bardzo pomocne w przypadku problemów z dłużnikami. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds