Przejdź do treści

Czy mam długi? Jak i gdzie mogę to sprawdzić?

W dzisiejszych czasach wielu z nas miało lub wciąż posiada różne finansowe zaległości. Długi to temat i jednocześnie problem bardzo popularny. Niestety jest on nie tylko powszechny, ale również niebywale złożony. Dlatego też przedstawiamy kilka podstawowych informacji na ten temat. W tym artykule dowiesz się m.in. jak i gdzie sprawdzić swoje zadłużenie. Dodatkowo, postaramy się także odpowiedzieć na pytanie, czy można sprawdzić swoje zadłużenie w internecie.

Co dzieje się z niespłacanym długiem?

Niezależnie od charakteru danej wierzytelności, to nie lubią one bezczynności. Dlatego też warto pamiętać, że mogą one zmieniać swoich właścicieli. Przykładowo zatem, długo niespłacane zadłużania, które obciążają banki są zwykle sprzedawane tzw. funduszom sekurytyzacyjnym. Taka procedura nazywana jest cesją wierzytelności. Wskutek niej właściciel długu (wierzyciel) zostaje zmieniony jednak sam dług i osoba dłużnika pozostaje niezmienna. Wymienione wyżej fundusze sekurytyzacyjne mogą wynajmować firmy windykacyjne lub kancelarie prawnicze, aby odzyskać niespłacane długi.

Wezwania do zapłaty, pozwy – tego typu działania polegają na próbie odzyskania należności. Wymagają one jednak przy tym szukania dłużników. Ich „osiągalność” sprawdza się dzięki przeróżnym instrumentom, w tym nawet egzekucjom komorniczym. Instytucje funkcjonujące w ten sposób naliczają sobie nie tylko odsetki, ale także inne koszty. W ten sposób niejako „inwestują” czekając na informacje o dłużniku. 

Jak sprawdzić swoje długi? Co z przedawnieniem?

Sprawdzenie swoich długów z pozoru może wydawać się trudną przeprawą przez niezrozumiałą prawną i bankową terminologię. Jednak nie jest to takie trudne, jak na początku może się wydawać. Bez większego problemu jesteś w stanie sprawdzić swoje zadłużenie, jeżeli nie uległo ono umorzeniu. Przykładowo, istnieje możliwość z korzystania z bazy danych takich podmiotów jak BIK (Biuro Informacji Kredytowej) czy KRD (Krajowy Rejestr Dłużników. Warto mieć jednak na uwadze, że są to prywatne firmy.

Warto w tym miejscu także podkreślić, że termin przedawnienia długu nie jest tożsamy z jego umorzeniem. Ustawowe przedawnienie długu nie usuwa go, a jedynie sprawia, że dłużnik jest uprawniony do obrony przed sądowym nakazem zapłaty i w toku sprawy sądowej może wskazać na tego typu zarzut. Prawidłowo podniesiony zarzut przedawnienia jest wtedy skuteczny. Jednak nie „kasuje” to całkowicie wierzytelności, a jedynie stanowi o konieczności oddalenia powództwa przez Sąd. Innym słowy, wierzytelność jako taka istnieje, lecz wierzyciel nie może domagać się jej zaspokojenia w drodze sądowej, a co za tym idzie egzekucji komorniczej.

Jak sprawdzić swoje zadłużenie w BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Tam otrzymasz osobisty raport, w którym dowiesz się o stanie Twojego zadłużenia. Aby otrzymać ten dokument, musisz założyć konto w serwisie BIK. Rejestracja we wspomnianym serwisie przebiega w kilku krokach. Przede wszystkim musisz potwierdzić swoją tożsamość, poprzez skan dowodu osobistego, listu poleconego lub podpisu elektronicznego. W dalszej kolejności należy podać numer swojego konta bankowego oraz wykonać przelew w celu identyfikacji. Gdy cała procedura przebiegnę pomyślnie, otrzymasz SMS z kodem weryfikacyjnym. Uprawnia on do przeglądania informacji BIK. Wpisany kod w Panelu Użytkownika umożliwia m. in. zamówienie raportu dotyczącego spłaty zobowiązań.

Jak sprawdzić dług w KRD?

KRD to Krajowy Rejestr Dłużników, czyli kolejna prywatna baza danych dzięki której możesz uzyskać informację o swoim zadłużeniu. W przypadku bazy danych KRD, procedura rejestracji i sprawdzania swoich zobowiązań jest analogiczna do BIK. Przede wszystkim musisz zarejestrować się na stronie i przejść weryfikację tożsamości. Po przejściu tych kroków panel obsługi będzie intuicyjny i przejrzysty. 

Jak sprawdzić długi osoby zmarłej?

Na zakończenie każdego roku, banki przesyłają potwierdzenia salda rachunku, w celu sprawozdawczości finansowej oraz rozliczenia z fiskusem. Dzięki temu jest możliwość odnalezienia banku, w którym zmarły mógł zaciągnąć kredyt. 

Innym sposobem są wspomniane już wcześniej instytucje – BIK i KRD. Są one również pomocne w kwestach długów bliskiej osoby zmarłej. W bazach danych można sprawdzić czy zmarły widnieje w rejestrach. BIK przechowuje informacje o danych osobowych, a także informacje o zobowiązania wobec banków oraz SKOK-ów. Są to informacje o rodzaju zobowiązania, dacie jego powstania, terminie spłaty, walucie itp. Dzięki BIK możemy dowiedzieć się zarówno o należnościach obsługiwanych rzetelnie, jak i o tych, które spłacane były nieterminowo lub nie były w ogóle spłacane.

Aby uzyskać dane odnośnie zadłużenia zmarłego należy złożyć wniosek w Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta BIK. W składanym wniosku należy zawrzeć dane zmarłego – imię, nazwisko, PESEL, ostatni adres zameldowania, numer dowodu osobistego. Należy również dołączyć odpis aktu zgonu, a także postanowienie sądowe stwierdzające nabycie spadku. Może być to również akt poświadczenia dziedziczenia – oryginał lub kopia. 

Pomimo tego, że zadłużenia finansowe nadal są bardzo powszechnym i zarazem aktualnym problemem, to jednak wiele osób wciąż nie potrafi poradzić sobie w takich sytuacjach. Dzięki znajomości podstaw tej materii, łatwiej będzie można zacząć kontrolować swoje wydatki i zobowiązania, szczególnie kiedy posiadamy ich znaczną liczbę.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds