Przejdź do treści

Egzekucja komornicza. Komornik - jakie są jego prawa i obowiązki?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Jego prawa i obowiązki określa przede wszystkim ustawa z dnia 22.03.2018 roku o Komornikach sądowych ale również wiele innych aktów prawnych jak chociażby Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Jakie zatem są jego uprawnienia? Sprawdź co komornik może a czego nie.

Uprawnienia komornika

Komornik jak każdy pracownik i urzędnik posiada szereg praw i obowiązków. Wśród nich wymienić można takie oto zadania i uprawnienia:

– Ma wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach, które dotyczą roszczeń finansowych i niepieniężnych. Musi również zabezpieczać owe roszczenia.

– Realizuje również inne tytuły wykonawcze oraz egzekucje, o ile te podlegają wykonaniu bez klauzuli.

– Sporządza protokoły stanu faktycznego, które poprzedzają wszczęcie postępowania sądowego bądź jeszcze przed wydaniem orzeczenia.

– Do jego obowiązków należy także dostarczanie zawiadomień sądowych. Dodatkowo doręcza również obwieszczenia, zażalenia, czy protesty.

– Sprawuje również nadzór nad dobrowolnymi licytacjami o charakterze publicznym, jeżeli organizator licytacji złożył o to wniosek.

– W jego zadaniach wymienić można również weryfikację faktyczności i treści tytułów wykonawczych, jeśli zostały wydane w postępowaniu elektronicznym.

– Poszukuje majątku dłużnika, na zlecenia wierzyciela.

– Zabezpiecza również spadek i sporządza inwentarz po spadkodawcy.

Mogłoby się zdawać, że komornik wykonuje wyłącznie czynności, które ogólnie można nazwać egzekucją komorniczą. W rzeczywistości ma on znacznie więcej zadań do wykonania. Niemniej,  ma on obowiązek działania zgodnie z prawem. 

Prawa i obowiązki komornika

Przede wszystkim komornik aby rozpocząć działania egzekucyjne musi posiadać do tego solidną podstawę. Musimy mieć do czynienia z prawomocnym wyrokiem czy nakazem zapłaty z klauzulą wykonalności. W innym przypadku proces egzekucji jest nieważny.

Nie może on prowadzić nieskrępowanej i nieograniczonej egzekucji przeciwko dłużnikom. Za ewentualnie naruszenie przepisów ponosi odpowiedzialność m.in. dyscyplinarną i odszkodowawczą.

Komornik pełniący swoje obowiązki musi mieć przy sobie identyfikator z danymi osobowymi oraz zdjęciem, wydanym przez Krajową Radę Komorniczą. Dodatkowo powinna znaleźć się tam informacja o pełnionej funkcji oraz oznaczenie sądu rejonowego, do którego jest przypisany.

Czy komornik może wejść do mieszkania?

 W momencie gdy komornik posiada tytuł wykonawczy, może wejść do mieszkania, a dłużnik ma obowiązek go wpuścić. Jeżeli spotka się on z odmową ma prawo zarządzić przymusowe otwarcie i rewizję, dzwoniąc na policję i przeprowadzając całą akcję w jej asyście.

Co może zabrać komornik?

Przeważnie komornik prowadzi egzekucję z konta bankowego. Tym samym jako pierwsza zabrana zostanie pensja, emerytura czy renta. W sytuacji dłuższej niemożności egzekucji komornik może tą drogą dojść do egzekucji różnego rodzaju ruchomości. Mogą to być: auta, sprzęty RTV i AGD, nie wyłączając przy tym nieruchomości takich jak: domy, działki czy mieszkania.

Czy komornik może zająć świadczenia?

Komornik nie może zająć pieniędzy ze świadczeń pielęgnacyjnych, rodzinnych, porodowych, alimentacyjnych. Podobnie jest ze świadczeniami z ubezpieczeń osobowych, pomocy społecznej czy odszkodowań.

Rzeczy nietykalne – czego nie może zająć komornik?

Istnieją przepisy, które ustalają rzeczy niepodlegające egzekucji komorniczej. W razie ich zajęcia można zaskarżyć czynności komornicze. Lista jest dość obszerna, jednak jednymi z istotniejszych rzeczy są: odzież codzienna, bielizna, pościel, odzież w której dłużnik wykonuje swój zawód. Egzekucja komornicza nie może dotyczyć również zapasów żywności czy opału, w ilości koniecznej dla dłużnika do użytku przez okres miesiąca. Wolne od zajęcia są również rzeczy potrzebne do nauki, łącznie z papierami osobistymi. Dotyczy to również odznaczeń i przedmiotów, służących dłużnikowi do uprawiania praktyk religijnych. Dodatkowo do powyższej listy zaliczają się również wyroby lecznicze i medyczne, niezbędne dla pacjenta w ciągu trzech miesięcy.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds