Przejdź do treści

Uprawnienia komornika - czy komornik może zająć moje konto?

Zajmowanie przez komornika kont bankowych to jeden z najpopularniejszych sposobów egzekwowania zadłużenia. Jednak co tak naprawdę może komornik? Czy od tak może zająć konto? W tym artykule przybliżymy rolę komornika.

Uprawnienia komornika

Pomimo tego, że uprawnienia komorników sądowych są dość szerokie (opisane są m.in. w ustawie o komornikach sądowych), w praktyce najczęściej sprowadzają się do wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne. Innymi słowy, głównym zadaniem komornika jest egzekwowanie długów na podstawie wyroków, nakazów zapłaty, ugód sądowych i innych tzw. tytułów wykonawczych uprawniających do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

Komornik sądowy zobowiązany jest prowadzić egzekucję jedynie na wniosek uprawnionego (najczęściej wierzyciela) w granicach, które określone są w ustawie, musi również egzekwować dług jedynie w wysokości, jaka jest zasądzona w tytułach wykonawczych.

Niestety z komornikiem nie można „dogadać się” co do spłaty długu, czy „porozumieć się” w kwestii zwrotu kosztów. Komornik sądowy nie może decydować czy dług istnieje czy nie. Czy jego wysokość jest odpowiednia albo czy w ogóle należy prowadzić postępowanie przeciwko dłużnikowi. Oznacza to również, że komornik nie może rozłożyć zadłużenia na raty, odraczać zapłaty, negocjować warunków czy terminów spłaty, ponieważ do wszystkich tych decyzji potrzebna jest decyzja wierzyciela.

Praca komornika podlega szerokiej kontroli m.in. Sądu, Prezesa Sądu przy którym działa, Samorządu komorniczego oraz Ministra Sprawiedliwości. Najlepszą kontrolą czynności komornika jest jednak weryfikacja przez strony postępowania, tj. dłużnika lub wierzyciela.

Zajęcie konta przez komornika - czy może to zrobić?

Komornik może zająć konto bankowe, a ściślej rzecz biorąc może zająć wierzytelności, które znajdują się na danym rachunku bankowym. Taką możliwość dają mu przepisy postępowania egzekucyjnego. Warto jednak pamiętać, że komornik może zająć jedynie konto, którego jesteś posiadaczem. Nie może zająć konta, do którego masz dostęp w ramach upoważnienia czy pełnomocnictwa od innej osoby będącej właścicielem rachunku bankowego. Natomiast jeżeli jesteś współposiadaczem rachunku z innymi osobami (np. wspólnikami spółki cywilnej) wówczas komornik powinien ograniczyć zajęcie do udziału, który w rachunku bankowym przysługuje osobie zadłużonej.

Czy komornik może zabrać wszystkie pieniądze?

Warto również wiedzieć, że postępowanie egzekucyjne przewiduje liczne ograniczenia tego typu egzekucji. Egzekucji nie podlegają np. znajdujące się na rachunku sumy pochodzące z alimentów, świadczenia 500+, świadczenia rodzinne czy pielęgnacyjne jak również dopłaty do działalności rolników.  

Tego typu ograniczenia przewiduje również prawo bankowe. Zgodnie z nim środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. W każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds